Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายมนัสชัย ญาวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
Responsive image
Responsive image
นายวัชรพล ญาวงศ์
นายช่างโยธา
Responsive image
นายปิยะณัฐ บุญศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
Responsive image
นางอารีรัตน์ ธาราศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจักรกฤษณ์ กาเผือก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายสิทธิศักดิ์ หลักทอง
ผช.เจ้าหน้าที่การประปา
Responsive image
นายศราวุธ ผลแก้ว
เจ้าพนักงานการประปา
Responsive image
นายปฐม อุทธา
พนักงานสูบน้ำ
Responsive image
นายสิริชัย อุปลาบัติ
พนักงานสูบน้ำ
Responsive image
นายเฉลิมชัย อินนวล
พนักงานสูบน้ำ
Responsive image
นายอังกูล ฟักทอง
พนักงานสูบน้ำ
Responsive image
ว่าง
พนักงานสูบน้ำ
Responsive image
กิตติศักดิ์ แหนกลาง
คนงานทั่วไป
Responsive image
ว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th