Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image
ลำ
ดับ
ชื่อ-สกุล บ้าน
เลขที่
หมู่ อายุ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ความเชี่ยวชาญ ระดับ ผลงาน/การช่วยเหลือสังคม หมายเหตุ
1 นายสอน บุญล้อม 17 2 80  - หมอพราห์ม - หมอลำ ป.4 -  
2 นายเคน พาชอบ 1 1 2 71  - ศิลปะประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ ม.6 ช่วยงานศาสนาประเพณีต่าง ๆของท้องถิ่น  
3 นางชุมศรี ชุมล 7 2 77  - การตีเหล็ก,มีด,พร้า,เคียว ป.4 สอนบุตรหลานให้สืบทอดประเพณีต่อไป  
4 นางบุญโฮม สมพร 13 2 62  - ด้านดนตรี หมอแคน ป.4 -  
5 นายสมพงษ์ สำเภา 173 2 63  - การแสดงหมอลำพื้นบ้าน - โภชนาการ ม.3 -  
6 นางแดง ผลศิริ 191 2 57  - ดีดพิณ ป.4 -  
7 นายสุริยัณย์ คงดี 127 2 29  - ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ม.6 ฝึกสอนเยาวชนและผู้สนใจ  
8 นายจำเนียน หลักทอง 116 7 80  - ปรุงยาสมุนไพร ป.4 -  
9 ร.ต.ต.คำมี ดอกไม้แก้ว 51 8 76 ข้าราชการบำนาญ เกษตร,ปศุสัตว์,ประมง -    
10 นายอุรัย คืนดี 84 9 47  - เป็นพราห์มในงานพิธีต่างๆ ป.ตรี เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรกร  
11 นายประนอม เชื้อโชติ 26 11 60  - หมอยาสมุนไพร - -  
12 นายบุญชู พร้อมใจ 137 11 60  - หมอลำกลอน ป.4 รักษาโรคด้วยสมุนไพร  
13 นางสีดา ดุจดา 82 11 78  - ด้านการเกษตร เกษตรพอเพียง - -  
14 นายมาก เดชะคำภู 139 13 55 ครูชำนาญการ ด้านศาสนาและประเพณี ป.ตรี เกษตรพอเพียงเลี้ยงครอบครัวและชุมชน  
15 นายเอ แก้วดวงงาม 290 13 62 อสม ด้านเกษตรกรรม ป.4    
16 นายแสวง เสาร์แก้ว 130 16 74  - สีซอ ป.4    
17 นายถาวร เจริญพงษ์ 105 16 67  - หมอพราห์ม - หมอลำ ป.4    
18 นายวัน แสงอ่อน 51 16 82  - การจัดการกองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน -    
19 นายธนบัตร แสนทวีสุข 40 18 62 ผู้นำ อช หมอพราห์ม ม.6    
20 นายสมบูรณ์ ภาพสิงห์ 61 18 66  - เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ -    
21 นายสุข บุญศรี 77 18 83  -   -    
         
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2559

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th