Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
แผนพัฒนาตำบล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
10 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
12 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาสามปีร พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
05 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
08 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
08 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ส่วนหลังแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
10 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ – ๒๕๖๓
09 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
09 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2561-2563

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th