Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
Knowledge Management
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ส.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ
10 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ความรู้เกี่ยวกับอุทกภัย
14 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร วารสาร การเขียนหนังสือราชการ
08 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
03 เม.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร วารสาร ประกันสังคม
28 มี.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
02 มี.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ความรู้เกี่ยวกับวาตภัย
20 ก.พ. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร วารสาร ความรู้อินเตอร์เน็ต
10 ม.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร วารสาร AEC
27 ก.ค. 2558 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th