Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

09 ก.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรจัดทำโครงการ "การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน"

08 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครั้งที่ 18

31 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร เงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านบ๋าฮี หมู่ 11

13 ก.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง ประจำปี 2560 ณ วัดป่าปากโดม

11 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชุมสภา วันที่ 11 สิงหาคม 2560

10 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสนามชัย

04 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

01 ส.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชุมสภา วันที่ 1 สิงหาคม 2560

28 ก.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 จ

02 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th