Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มิ.ย. 2562
ถึง
08 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562
19 มิ.ย. 2562
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2562
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
10 มิ.ย. 2562
ถึง
10 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
10 มิ.ย. 2562
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
04 มิ.ย. 2562
ถึง
04 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 พ.ค. 2562
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562
03 พ.ค. 2562
ถึง
03 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30 เม.ย. 2562
ถึง
30 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
25 เม.ย. 2562
ถึง
25 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 6 ถึงบ้านบ๋าฮี หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th