Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ม.ค. 2561
ถึง
03 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 16
03 ม.ค. 2561
ถึง
03 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7
25 ธ.ค. 2560
ถึง
25 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
30 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน
30 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 16 บ้านสนามชัย
30 พ.ย. 2560
ถึง
30 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อโดม
28 พ.ย. 2560
ถึง
28 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
01 พ.ย. 2560
ถึง
01 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ต.ค. 2560
ถึง
20 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเดื่อโดม ม.5
20 ต.ค. 2560
ถึง
20 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสนามชัย ม.16

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th