Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
05 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แบบกำหนดสถานที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 8
05 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง
07 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, และชำระค่าเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2562
09 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562
09 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
09 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
09 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
09 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
02 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th