Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ก.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ปีพุทธศักราช 2561
18 พ.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
27 ธ.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นพิทักษ์โลก
13 พ.ย. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
02 ต.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560
01 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
06 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
05 มิ.ย. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
09 ม.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th