Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
21 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
17 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
17 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล
17 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร สรุปสาระสำคัญของกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ
10 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
01 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบ ITAS
01 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
27 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์ฯลฯ
27 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th