Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาตำบล
Knowledge Management
คู่มือประชาชน
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ราษฎรของตำบลโพธิ์ไทรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และเพื่อบริโภค รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง

หน่วยธุรกิจ
     - หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 29 มกราคม 2560 มีดังต่อไปนี้
หมู่ที่ ประเภท จำนวน (แห่ง) หมายเหตุ
1 ร้านค้า
โรงสี
3
1
 
2 ร้านค้า
ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
โรงสี
4
1
1
 
3 ร้านค้า
โรงสี
โรงขนมจีน
7
1
1
 
4 ร้านค้า 2  
5 ร้านค้า
โรงสี
7
2
 
6 ร้านค้า 4  
7 ร้านค้า
โรงสี
5
2
 
8 ร้านค้า
โรงสี
ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ
5
2
1
1
 
9 โรงสีใหญ่
โรงสี
ร้านค้า
รับซื้อของเก่า
เลี้ยงนกกระทา
โรงเรือนให้เช่า(โรงพักไม้)
ตลาดนัดกระเบื้อง
โรงงานรองเท้า
เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์
ห้องอาหารคาราโอเกะ
ขายรถยนต์มือสอง
ฟาร์มไก่
รีสอร์ท
ปั๊มแก๊ส
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
10 ร้านค้า
ปั๊มน้ำมัน(ขนาดกลาง)
ร้านเสริมสวย
4
1
1
 
11 โรงสี
ร้านค้า
ปั๊มน้ำมันหลอด
ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
ฟาร์มเลี้ยงหมู
2
6
2
1
1
 
12 ร้านค้า
ปั๊มหลอด
หล่ออิฐ
ซ่อมรถยนต์
เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
ปั๊มน้ำมัน (ขนาดกลาง)
ขายโลงศพ
ร้านอาหารคาราโอเกะ(โดมทอง)
ร้านอาหารตามสั่ง
1
1
1
1
2
1
1
1
1

บ้านนายทองด้วง วงษ์ชมภู

 
13 โรงสี
ร้านค้า
รีสอร์ท
5
5
1
 
14 ร้านค้า
โรงฟอกหนัง
5
1
 
15 โรงสี
ร้านค้า
ค้าของเก่า
1
2
1
 
16 ร้านค้า
ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
เสา-รับส่งสัญญาณโทรศัพท์
ขายโลงศพ
ค้าของเก่า
โรงแรม
โรงเรือนให้เช่า
โรงเรือนให้เช่า
โรงเรือนให้เช่า
โรงเรือนให้เช่า
สถานีบริการน้ำมัน
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


(ร้านอาหารครัวชาวนา)
(คาร์แคร์)
(อยู่อาศัย)
(อู่ทำสีรถช่างแพ๊ค)
(ปั้ม ปตท.)
17 โรงสี
ร้านค้า
1
5
 
18 โรงสี
ร้านค้า
1
3
 
19 ร้านค้า
โรงสี
ปั๊มน้ำมันหลอด
4
1
1
 
รวม 147  
   
     - จำนวนธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 มีดังต่อไปนี้
ลำดับที่ ประเภท จำนวน(ราย) หมายเหตุ
1 สะสมอาหาร 1  
2 สะสมถ่าน 1  
3 อู่ซ่อมรถ 4  
4 โรงสี 28  
5 สถานีบริหารน้ำมัน 1  
6 ปั๊มหยอดเหรียญ 1  
7 ปั๊มแก๊ส 1  
8 ปั๊มหลอด 6  
9 โรงขนมจีน 1  
10 รับซื้อของเก่า 3  
11 เลี้ยงนกกระทา 1  
12 รีสอร์ท 2  
13 โรงแรม 1  
14 โรงฟอกหนัง 1  
15 โรงเรือนให้เช่า 5  
16 ห้องอาหารคาราโอเกะ 2  
17 ตลาดนัดกระเบื้อง 1  
18 ฟาร์มเลี้ยงไก่ 1  
19 ฟาร์มเลี้ยงหมู 1  
20 ร้านค้าของชำ 80  
21 ขายโลงศพ 2  
22 ขายฟอร์นิเจอร์ 1  
23 ขายรถยนต์มือสอง 1  
24 เสริมสวย 1  
รวม 147  


เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 045-210414 โทรสาร : 045-210412
สายด่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : 1669  อีเมล์ :
 admin@phocaipiboon.go.th
Powered By phocaipiboon.go.th