ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
112
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
นายประสิทธิ์ งามพันธ์
กำนันตำบลโพธิ์ไทร
โทร : 088-7228405นายสนั่น เยาวบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 065-2739504นายทวี นัยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 061-9632797นายมหา ศักดิ์ศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 088-1143774นายสมพงษ์ วงศ์เย็น
ผู่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 094-9977176นายประสิทธิ์ งามพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 088-7228405นายเดชา บุญสอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 093-4413091นายส่งเสริม ติปะตึง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 093-3273745นายไพทูรย์ ใบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 082-7537346นางบังอร ชาติท้าว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทร : 089-7175357นางมาลัยพร ก้อนหิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร : 061-8320295นางเพ็งศรี วีสเพ็ญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
โทร : 088-0869924นายอุดม สีดา
ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 12
โทร : 081-9772612นายวิเศษ แก้วดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
โทร : 080-4818167นายกัณหา ดรุณพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
โทร : -นายสมปอง พยุงวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
โทร : 089-6254834นางนิมิตร ชูรา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
โทร : 063-3278556นายประสาน เดชะคำภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
โทร : 098-2380801นายแย้ม ใบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
โทร : 085-0742047นายสอน จันทวรรณ์
ผู่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
โทร : 081-5790120