ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 (ปีงบประมาณ 2566)11 พฤษภาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.017-00701 พฤษภาคม 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)18 เมษายน 2566
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)03 เมษายน 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ 2566)03 มีนาคม 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)02 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)04 มกราคม 2566
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)01 ธันวาคม 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566)11 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)03 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)07 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 26 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)05 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)08 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังแคน (ซอยแพปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มิถุนายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (รถกระเช้าไฟฟ้า)07 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างท่อ/รางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านสร้างแก้ว18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)05 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านวังแคน (ซอยแพปลา) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 29 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (คสล.ม.8)22 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกดีเซล30 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายบ้านสร้างแก้วไปบ้านคำยาง26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ26 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ศพด.บ้านสร้างแก้ว19 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.15 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1208 มิถุนายน 2563
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.171-003 สายบ้านสร้างแก้ว-บ้านบ๋าฮี30 พฤษภาคม 2566
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/256625 พฤษภาคม 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.171-007 24 เมษายน 2566
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างฝายน้ำล้นมข.2527/2565 ลำห้วยชะโด (ข้างนานางสำเนียง จำปาเทศ) หมู่ที่ 19 บ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร 27 ตุลาคม 2565
ตา่รางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บก.06 รถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง22 สิงหาคม 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังแคน (ซอยแพปลา)14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้ว10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 256528 มกราคม 2565
ตา่รางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บก.06 รถบรรทุก (ดีเซล) กองคลัง29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแก้วถึงบ้านคำยาง15 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ศพด.ถิ่นสำราญ17 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี26 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง30 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.808 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่6 ถึง บ้านบ๋าฮี หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)25 เมษายน 2562
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)25 เมษายน 2566
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)03 มีนาคม 2566
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)02 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)04 มกราคม 2566
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)01 ธันวาคม 2565
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 (สขร.1)09 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กันยายน 2565 (สขร.1)03 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1)05 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)11 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1)07 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (สขร.1)04 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)31 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1)09 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (สขร.1)01 กุมภาพันธ์ 2565
1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
หัวข้อวันที่
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ปีงบประมาณ 2566)03 มีนาคม 2566
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2566 (ปีงบประมาณ 2566)07 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2566)04 มกราคม 2566
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 256602 ธันวาคม 2565
สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 256609 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กันยายน 256503 ตุลาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 256507 กันยายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 256505 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 256507 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน 256503 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม 256505 เมษายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256502 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 256503 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 256405 มกราคม 2565
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566) (ปีงบประมาณ 2566)25 เมษายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันาวคม 2565) (ปีงบประมาณ 2566)05 มกราคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)03 ตุลาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565)08 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565)06 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)18 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 129 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)30 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)26 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)27 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีงบประมาณ 2565)03 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)05 ตุลาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1