ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 09 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)03 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)04 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565)04 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)02 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)04 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565)01 ธันวาคม 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256515 พฤศจิกายน 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256512 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)02 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (ปีงบประมาณ 2564)06 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)01 กันยายน 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256526 สิงหาคม 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256526 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)05 สิงหาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (คสล.ม.8)22 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกดีเซล30 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายบ้านสร้างแก้วไปบ้านคำยาง26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ26 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ศพด.บ้านสร้างแก้ว19 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.15 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1208 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว01 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ01 มิถุนายน 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังแคน (ซอยแพปลา)14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้ว10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 256528 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแก้วถึงบ้านคำยาง15 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ศพด.ถิ่นสำราญ17 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี26 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง30 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.808 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่6 ถึง บ้านบ๋าฮี หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)25 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ถึง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1316 กรกฎาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ02 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อโดม30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 16 บ้านสนามชัย30 พฤศจิกายน 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 256509 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 256501 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 256404 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 256402 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 256403 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 256304 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 256302 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 256307 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 256307 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 256304 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 256306 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
หัวข้อวันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256502 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 256503 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 256405 มกราคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 256401 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 256403 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 256401 กรกฎาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 256402 มิถุนายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256401 มีนาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)18 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 129 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)30 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)26 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)27 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)05 ตุลาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1