ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,432
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,432
ไอพี ของคุณ
3.224.127.143






ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 14 สิงหาคม 2563
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง15 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง15 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโพธิ์์ไทร หมู่ที่ 230 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 829 มิถุนายน 2563
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)18 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256204 มิถุนายน 2562
ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)01 มีนาคม 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 256110 ตุลาคม 2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256102 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256121 สิงหาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256115 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1603 มกราคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256123 พฤศจิกายน 2560
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ศพด.บ้านสร้างแก้ว19 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.15 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1208 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว01 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ01 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้พระบรมฉายาลักษณ์01 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพ่นยุง22 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน ศพด.สร้างแก้ว19 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศพด.สร้างแก้ว19 พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย14 พฤษภาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.808 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่6 ถึง บ้านบ๋าฮี หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)25 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ถึง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1316 กรกฎาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ02 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อโดม30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 16 บ้านสนามชัย30 พฤศจิกายน 2560
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเดื่อโดม ม.516 ตุลาคม 2560
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังแคน ม.716 ตุลาคม 2560
ประมาณราคากลางงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสนามชัย ม.1616 ตุลาคม 2560
ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 ถึง บ้านคำยาง หมู่ที่ 1417 กรกฎาคม 2560
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 ถึงบ้านคำยาง หมู่ที่1427 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ข้อมูลการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร27 ธันวาคม 2559
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา15 พฤศจิกายน 2559
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 256307 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน เมษายน 256307 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มีนาคม 256304 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม 256306 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม 256203 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน 256204 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม 256204 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 256231 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 256230 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 256229 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256228 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 256231 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 256130 พฤศจิกายน 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -





ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1