ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
16,391
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
49,693
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)07 กันยายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 26 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)05 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)08 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังแคน (ซอยแพปลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)07 มิถุนายน 2565
รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)31 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 09 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565)03 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)04 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565)04 มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)02 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)04 มกราคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565)01 ธันวาคม 2564
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256515 พฤศจิกายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)05 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านวังแคน (ซอยแพปลา) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 29 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-Bidding (คสล.ม.8)22 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกดีเซล30 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายบ้านสร้างแก้วไปบ้านคำยาง26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถิ่นสำราญ01 พฤศจิกายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ26 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ศพด.บ้านสร้างแก้ว19 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.15 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสร้างแก้ว11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าช้าง11 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1208 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้้านวังแคน05 มิถุนายน 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านวังแคน (ซอยแพปลา)14 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านสร้างแก้ว10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 256528 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างแก้วถึงบ้านคำยาง15 ตุลาคม 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ศพด.ถิ่นสำราญ17 กันยายน 2564
ประกาศราคากลางรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี26 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางรถตักหน้าขุดหลัง30 พฤศจิกายน 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.808 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รายงานผลการพิจารณา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่6 ถึง บ้านบ๋าฮี หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)25 เมษายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 13 ถึง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 สิงหาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านถิ่นสำราญ หมู่ที่ 1316 กรกฎาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ02 พฤษภาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านเดื่อโดม30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 16 บ้านสนามชัย30 พฤศจิกายน 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กรกฎาคม 2565 (สขร.1)05 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1)11 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1)07 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน เมษายน 2565 (สขร.1)04 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มีนาคม 2565 (สขร.1)31 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1)09 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน มกราคม 2565 (สขร.1)01 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1)04 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1)01 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เดือน ตุลาคม 2564 (สขร.1)02 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 (สขร.1)03 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1)04 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1)01 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1)02 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1)07 พฤษภาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
หัวข้อวันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 256507 กันยายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 256505 สิงหาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 256511 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 256507 มิถุนายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน เมษายน 256503 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มีนาคม 256505 เมษายน 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256502 มีนาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 256503 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 256405 มกราคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 256401 ธันวาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 256401 พฤศจิกายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 256401 กันยายน 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 256403 สิงหาคม 2564
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 256401 กรกฎาคม 2564
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
หัวข้อวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565)08 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565)06 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)18 มกราคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส 129 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563)28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563)30 กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)26 เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562)27 มกราคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีงบประมาณ 2564)05 ตุลาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1