ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,662
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,662
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158
นายหอมไกร ศรีเสนา
กำนันตำบลโพธิ์ไทร
โทร : 085-0272344นายสนั่น เยาวบุตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 065-2739504นายทวี นัยวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 061-9632797นายไสว แสนทวีสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 080-1560009นายอำพร คงดี
ผู่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 090-0353828นายประสิทธิ์ งามพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 088-7228405นายเดชา บุญสอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 093-4413091นายส่งเสริม ติปะตึง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 093-3273745นายไพทูรย์ ใบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 082-7537346นางบังอร ชาติท้าว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทร : 089-7175357นางมาลัยพร ก้อนหิน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
โทร : 061-8320295นางเพ็งศรี วีสเพ็ญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
โทร : 088-0869924นายอุดม สีดา
ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 12
โทร : 081-9772612นายวิเศษ แก้วดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
โทร : 080-4818167นายหอมไกร ศรีเสนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
โทร : 085-0272344นายสมปอง พยุงวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
โทร : 089-6254834นายทิพย์ ชมมาก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16
โทร : 080-4674188นายประสาน เดชะคำภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
โทร : 098-2380801นายแย้ม ใบแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18
โทร : 085-0742047นายสอน จันทวรรณ์
ผู่ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19
โทร : 081-5790120