ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กรณีมีผู้แอบอ้างติดต่อไปยังมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
11 มิถุนายน 2564

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
04 มิถุนายน 2564

แจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
17 พฤษภาคม 2564

การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 พฤษภาคม 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ขอขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
23 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนกรอกแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานผ่านระบบ ITAS,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่เว็ปไซต์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/kg5e9a

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค๊ด

 

01 เมษายน 2564

รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

รายงานผลการการจับสลากกรณีสมาชิกสภาเทศบาลได้คะแนนเท่ากัน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564

30 มีนาคม 2564

รายงานผลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

รายงานผลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)

29 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
23 มีนาคม 2564

ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าคนละครึงและร้านค้าเราชนะ มิให้ฉวยโอกาศทางการค้า,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
22 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28 มกราคม 2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
16 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 ธันวาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)