ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,336
ปีนี้
2,992
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
15,701
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดย กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28 มกราคม 2564

แจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
16 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 ธันวาคม 2563

กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

23 พฤศจิกายน 2563

การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น "โมลาเบ",เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
28 ตุลาคม 2563

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
27 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์  แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
19 ตุลาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
30 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
23 กันยายน 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล"

16 กันยายน 2563

ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
11 กันยายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
09 กันยายน 2563

สรุป สถานการณ์น้ำ จาก ชลประทาน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันนี้ ฝนสะสมอุบลฯ ปีนี้ น้อยกว่าปีที่แล้ว ปี 63 ถึงปัจจุบัน 952 มม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 145.7 มม.

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สิรินธร วันนี้เก็บอยู่ 62.23%

ปากมูล วันนี้เก็บอยู่ 77.54%

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 อ่าง วันนี้เก็บอยู่ 60.34%

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย เก็บอยู่ 81.24%

แม่น้ำมูล เขื่อนราศีไศล หัวนา เก็บอยู่ 67.25%

แม่น้ำโขง วัดบุปผาวัน อ.โขงเจียม วันนี้ลดจากเมื่อวาน 53 ซม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 3 เมตรกว่า

ส่วนการระบายน้ำของเขื่อน ที่เกรงว่าจะมาอุบลฯ เมื่อวาน (30-08-63) เขื่อนธาตุน้อย ยโสธร ระบายอยู่ที่ 438.1 CMS / เขื่อนลำเซบายอุบล ปิดบาน / เขื่อนหัวหา ศรีสะเกษ ระบาย 20.1 CMS

 

31 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (95 รายการ)