ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,432
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,432
ไอพี ของคุณ
3.224.127.143รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
30 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
23 กันยายน 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล"

16 กันยายน 2563

ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
11 กันยายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
09 กันยายน 2563

สรุป สถานการณ์น้ำ จาก ชลประทาน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันนี้ ฝนสะสมอุบลฯ ปีนี้ น้อยกว่าปีที่แล้ว ปี 63 ถึงปัจจุบัน 952 มม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 145.7 มม.

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สิรินธร วันนี้เก็บอยู่ 62.23%

ปากมูล วันนี้เก็บอยู่ 77.54%

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 13 อ่าง วันนี้เก็บอยู่ 60.34%

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย เก็บอยู่ 81.24%

แม่น้ำมูล เขื่อนราศีไศล หัวนา เก็บอยู่ 67.25%

แม่น้ำโขง วัดบุปผาวัน อ.โขงเจียม วันนี้ลดจากเมื่อวาน 53 ซม. น้อยกว่าปีที่แล้ว 3 เมตรกว่า

ส่วนการระบายน้ำของเขื่อน ที่เกรงว่าจะมาอุบลฯ เมื่อวาน (30-08-63) เขื่อนธาตุน้อย ยโสธร ระบายอยู่ที่ 438.1 CMS / เขื่อนลำเซบายอุบล ปิดบาน / เขื่อนหัวหา ศรีสะเกษ ระบาย 20.1 CMS

 

31 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
28 สิงหาคม 2563

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ระดับน้ำวันนี้ 27-08-63 เวลา 05.00 น.

น้ำเข้าอุบลฯ ที่ลงมาจากอีสานเหนือ มาที่ แม่น้ำชี น้ำท่ารวม ที่สถานีมหาชนะชัย ยโสธร เช้านี้ เพิ่ม 6 ซม. ยังไม่ท่วม เหลืออีก 3 เมตรกว่า ถึงตลิ่ง (จากจุดนี้จะมาถึงอุบลฯประมาณ 3 วัน)

แม่น้ำมูล น้ำท่า สถานีราษีไศล ศรีสะเกษ เช้านี้ ลด 3 ซม. ยังไม่ท่วม เหลืออีก 7 เมตรกว่า ถึงตลิ่ง (จากจุดนี้จะมาถึงอุบลฯประมาณ 5 วัน)

น้ำออกจากอุบลฯ จะไหลลงแม่น้ำโขง สถานีโขงเจียม เช้านี้ ลด 10 ซม. ยังไม่ท่วม อีกเกือบ 5 เมตร ถึงระดับเตือนภัย

สำหรับฝน อุตุพยากรณ์ว่า วันนี้อุบลฯ ฝนไม่มาก 30% ของพื้นที่

ส่วนการระบายน้ำของเขื่อน ที่เกรงว่าจะมาอุบลฯ เมื่อวาน เขื่อนธาตุน้อย ยโสธร ระบายอยู่ที่ 408.82 CMS / เขื่อนลำเซบาย ระบายไม่มาก 41.64 CMS / เขื่อนหัวหา ศรีสะเกษ ระบายไม่มาก 21.13 CMS

สรุปวันนี้ ชีเพิ่ม มูลลด โขงลด แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าห่วง ฝนที่อุบลฯก็น้อย

ข้อมูล : กรมชลประทาน , คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย , ศูนย์อุตุฯอีสานล่าง

27 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (รอบที่2),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
27 สิงหาคม 2563

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 06.00 น. อุตุอุบลฯพยากรณ์ วันนี้อุบลฯบ้านมีโอกาสฝนตก 20% ของพื้นที่ โอกาสตกปานกลางแถว น้ำยืน น้ำขุ่น บุณฑริก นอกนั้นโอกาสน้อย อีสานล่างก็ฝนลดลง ทั้งหมด
ระดับน้ำวันนี้ 26-08-63 เวลา 05.00 น.
น้ำเข้าอุบลฯ ที่ลงมาจากอีสานเหนือ มาที่ แม่น้ำชี น้ำท่ารวม ที่สถานีมหาชนะชัย ยโสธร เช้านี้ เพิ่ม 13 ซม. ยังไม่ท่วม เหลืออีก 3 เมตรกว่า ถึงตลิ่ง (จากจุดนี้จะมาถึงอุบลฯประมาณ 3 วัน)
น้ำเข้าอุบลฯ ที่มาจากโคราช มาที่ แม่น้ำมูล น้ำท่า สถานีราษีไศล ศรีสะเกษ เช้านี้ เพิ่ม 3 ซม. ยังไม่ท่วม เหลืออีก 7 เมตรกว่า ถึงตลิ่ง (จากจุดนี้จะมาถึงอุบลฯประมาณ 5 วัน)
น้ำออกจากอุบลฯ จะไหลลงแม่น้ำโขง สถานีโขงเจียม เช้านี้ เพิ่ม 10 ซม. ยังไม่ท่วม อีกเกือบ 5 เมตร ถึงระดับเตือนภัย
ส่วนการระบายน้ำของเขื่อน ที่เกรงว่าจะมาอุบลฯ เมื่อวาน เขื่อนธาตุน้อย ยโสธร ระบายมาก อยู่ที่ 422.72 CMS / เขื่อนลำเซบาย ระบายไม่มาก 30.00 CMS / เขื่อนหัวหา ศรีสะเกษ ระบายไม่มาก 15.82 CMS
26 สิงหาคม 2563

ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
25 สิงหาคม 2563

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
22 สิงหาคม 2563

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "ฮีโกส" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 2(157/2563)

19 สิงหาคม 2563

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 5,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 4(โซนร้อนกำลังแรง) "ฮีโกส" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 5 (160/2563)

19 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ เบอร์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
17 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)