ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,771
ปีนี้
19,291
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
32,000
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161

นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุรียา พารัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสุภาณี ผลดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสรา จำปาวัลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป


นายทินไท บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวสุวนันท์ พลศรี
พนักงานจ้างเหมา