ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
878
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
878
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
13,587
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55

นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุรียา พารัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสุภาณี ผลดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสรา จำปาวัลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป


นายณัฐฐากร บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา