ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
16,391
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
49,693
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุรียา พารัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสุภาณี ผลดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสรา จำปาวัลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป


นายทินไท บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุวนันท์ พลศรี
พนักงานจ้างเหมา