ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,432
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,432
ไอพี ของคุณ
3.238.8.102

นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุรียา พารัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสุภาณี ผลดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสรา จำปาวัลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป


นายณัฐฐากร บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา