ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
878
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
878
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
13,587
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55

นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายปพน บุญศรีชนะ
ผุ้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางกิติยา ทองคง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสิริลักษณ์ เจริญดี
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย


นางราตรี พรหมรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ


นางวนิดา เทวราช
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางรจนา ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน


นางสาวณปภัช โพธิ์งาม
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)


นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง


-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)