ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223

นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายปพน บุญศรีชนะ
ผุ้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางกิติยา ทองคง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสิริลักษณ์ เจริญดี
ครูชำนาญการ สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย


นางราตรี พรหมรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ


นางสาววันวิสา น้อยยา
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางรจนา ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสาวขวัญชนก รักญาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


น.ส.รพีพร ประสานสอน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวณปภัช โพธิ์์งาม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)


นางสาว รพีพรรณ คุณทรัพย์
ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาว อรทัย สายคูณ
จ้างเหมา (ดูแลเด็ก)


นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน


นางมลีจันทร์ แพทย์เพียร
แม่บ้าน ศพด.สนามชัย


นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง


นางประสงค์ หลักทอง
แม่บ้าน ศพด ถิ่นสำราญ