ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,662
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,662
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายปพน บุญศรีชนะ
ผุ้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางกิติยา ทองคง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสิริลักษณ์ เจริญดี
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย


นางราตรี พรหมรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ


นางวนิดา เทวราช
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางรจนา ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน


นางสาวณปภัช โพธิ์งาม
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)


นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง


-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)