ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,400
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
15,178
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
27,887
ไอพี ของคุณ
3.83.187.254

นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการศึกษา


นายปพน บุญศรีชนะ
ผุ้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางกิติยา ทองคง
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


-ตำแหน่งว่าง-
ครูชำนาญการ สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย


นางราตรี พรหมรัตน์
ครู สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ


นางสาววันวิสา น้อยยา
ครู สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
ครู สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวรจนา สาระปัญญา
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสาวขวัญชนก รักญาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


น.ส.รพีพร ประสานสอน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวณปภัช โพธิ์์งาม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)


นางสาว รพีพรรณ คุณทรัพย์
ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาว อรทัย สายคูณ
จ้างเหมา (ดูแลเด็ก)


นางสาวจารุนาท บุญศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน


นางมลีจันทร์ แพทย์เพียร
แม่บ้าน ศพด.สนามชัย


นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง


นางประสงค์ หลักทอง
แม่บ้าน ศพด ถิ่นสำราญ