ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
1,514
เดือนที่แล้ว
2,674
ปีนี้
12,591
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
45,893
ไอพี ของคุณ
44.210.21.70

นายอรรถกรณ์ สีทา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปิยวัฒน์ กิตติ์์ธนกาญจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวอารีรัตน์ รีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศราวุธ ผลแก้ว
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน


นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายธีรภัทร ทองพิทักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายปิยะณัฐ บุญศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายจักรกฤษณ์ กาเผือก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายสิทธิศักดิ์ หลักทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา


-ตำแหน่งว่าง-
พนักงานสูบน้ำบ้านโพธิ์ไทร


-ตำแหน่งว่าง-
พนักงานสูบน้ำบ้านวังแคน


นายพลตรี เต็มดี
พนักงานสูบน้ำบ้านดอนคำมี


นายอังกูล ฟักทอง
พนักงานสูบน้ำบ้านท่าช้าง


นายแสงทอง บุญศรี
พนักงานสูบน้ำบ้านโนนศิลาอ่อน


กิตติศักดิ์ แหนกลาง
คนงานทั่วไป


นายบุญจันทร์ เสาแก้ว
พนักงานสูบน้ำบ้านเดื่อโดม


นายสุพัด พาเรือง
พนักงานสูบน้ำบ้านถิ่นสำราญ


นายณัฐพลฐิชัย อินต๊ะปัญญา
พนักงานสูบน้ำบ้านทรัพย์เจริญ


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นายวิทยา เที่ยงมั่น
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจิราวรรณ แสนทวีสุข
พนักงานจ้างเหมา (ธุรการ)