ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
935
เดือนที่แล้ว
1,302
ปีนี้
935
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
34,237
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22

นางไพริน พรหมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมาลินี แสนทวีสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางปราณี อินทร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวกัญญา อินทะนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสะอาด แสนทวีสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายยุวพล ผาดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายณัฐรัตน์ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นายกันยา ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายคมสันต์ ทองเกิด
พนักงานจ้างเหมา(กองคลัง)


นายมงคล มาดี
พนักงานจ้างเหมา(กองคลัง)


นางสาวชลธิชา ทีบัวบาน
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)


นางสาวกนกวรรณ นนทการ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายวาสุพล อุชุวิจารย์
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)


นางสาวศิริวรรณ พันธะสา
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)