ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,336
ปีนี้
2,992
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
15,701
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

นางไพริน พรหมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวมาลินี แสนทวีสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางปราณี อินทร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสะอาด แสนทวีสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายยุวพล ผาดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวน้ำทิพย์ งามศรีขำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนายกันยา ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายคมสันต์ ทองเกิด
พนักงานจ้างเหมา(กองคลัง)


นายมงคล มาดี
พนักงานจ้างเหมา(กองคลัง)


นางสาวชลธิชา ทีบัวบาน
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานธุรการ)


นางสาวกนกวรรณ นนทการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวาสุพล อุชุวิจารย์
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)


นางสาวศิริวรรณ พันธะสา
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานจัดเก็บรายได้)