ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,694
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,694
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นางสาวพิมพา สิบสมาน
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร


นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวสุชัญญา เถาว์โท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนิภาภรณ์ ประสานสอน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธนพร พละพงศ์
นิติกรชำนาญการ


นางวาสนา จารุโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวน้ำฝน มุกดากุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ ดรุณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวระพีพัชร พีระชัยทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจุลัยรัตน์ สิบสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมปอง อุ่นเสมอ
พนักงานขับรถ


นายยุทธพร ทองล้วน
นักการภารโรง


นายประกาย กาเผือก
ยาม


นางสุชี เพ็งกลาง
แม่บ้าน


นายนพเก้า แฟงสุวรรณ
คนสวน


-ว่าง-
คนงานทั่วไป(ช่วยงานป้องกัน)


นายมนตรี แก้วแสง
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานสาธารณสุข)


นายวีระชาติ ผลแก้ว
คนงานทั่วไป(ช่วยงานเกษตร)


นายอานนท์ ดอกไม้แก้ว
พนักงานขับรถตู้


นายรัฐพล สำราญ
พนักงานขับรถขยะ


นายปัญญา ดรุณพันธ์
พนักงานจ้างเหมา


นายปฏิภาณ ตามพงษ์
พนักงานจ้างเหมา


นายณัฐวุฒิ ทองเหลือง
พนักงานจ้างเหมา


นายวิทยา เที่ยงมัน
พนักงานจ้างเหมา


นายทินไท บุญศรี
พนักงานจ้างเหมา


นางอัญชรี นะวะคำศรี
แม่บ้าน