ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,771
ปีนี้
19,291
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
32,000
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 129 เม.ย. 2564
2กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.256428 เม.ย. 2564
3การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
41.แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง9 มี.ค. 2564
6หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเทศบาล9 มี.ค. 2564
7หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา9 มี.ค. 2564
8แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564-25662 ต.ค. 2563
9ขอแจ้งผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ20 เม.ย. 2563
10รายงานผลการเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรมด้านบำเหน็จบำนาญ19 ก.พ. 2563
11คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ25 ธ.ค. 2562
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น24 ธ.ค. 2562

1