ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
208
เดือนนี้
1,514
เดือนที่แล้ว
2,674
ปีนี้
12,591
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
45,893
ไอพี ของคุณ
44.210.21.70

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256528 ก.พ. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภ.ด.ส.3)29 พ.ย. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของดินดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ภาษีป้าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256529 พ.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
8ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 29 พ.ค. 2563
9ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 29 พ.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่9 พ.ย. 2561
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
14ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256010 พ.ย. 2559
15ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 255911 ธ.ค. 2558
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ข่าวประชา สัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่18 พ.ย. 2554

1