ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,227
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
13,068
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
25,777
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256427 ม.ค. 2564
3ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง 29 พ.ค. 2563
4ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน 29 พ.ค. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่9 พ.ย. 2561
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.25629 พ.ย. 2561
9ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 256010 พ.ย. 2559
10ประกาศ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 255911 ธ.ค. 2558
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ข่าวประชา สัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่18 พ.ย. 2554

1