ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,400
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
15,178
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
27,887
ไอพี ของคุณ
3.83.187.254

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
2ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
3ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครั้งแรก ประจำปี 256412 พ.ค. 2564
4ขอเชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 (วาระ1) ประจำปี 256324 ก.ค. 2563
5ขอเชิญประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจำปี 256326 พ.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องกำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563และสมัยแรกของปีถัดไป ปี 25643 ก.พ. 2563
7ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256328 ม.ค. 2563
8ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256210 พ.ค. 2562

1