ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256428 มี.ค. 2565
2ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป 25662 ก.พ. 2565
3ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ธ.ค. 2564
4ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร15 พ.ย. 2564
5ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 25649 พ.ย. 2564
6ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร18 ต.ค. 2564
7ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256412 ต.ค. 2564
8ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256412 ต.ค. 2564
9ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร24 ส.ค. 2564
10ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
11ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร2 ส.ค. 2564
13ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256423 ก.ค. 2564
14ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 256423 ก.ค. 2564
15ขอเชิญร่วมเป็นเกีรติและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 25648 มิ.ย. 2564
16ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 25648 มิ.ย. 2564
17ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร21 พ.ค. 2564
18ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยแรก ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
19ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี 256513 พ.ค. 2564
20ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา13 พ.ค. 2564

12  >> >|