ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
76
เดือนที่แล้ว
1,510
ปีนี้
8,479
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
41,781
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม(ฉบับที่2) พ.ศ. 25637 ก.ค. 2564
2คู่มือการใช้งานระบบโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ6 พ.ค. 2564
3คู่มือสำหรับเดินทางไปราชการชั่วคราว22 เม.ย. 2564
4คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ20 เม.ย. 2564
5คู่มือเบิกจ่ายตรง2 เม.ย. 2564
6คู่มือสมรรถนะหลัก17 มี.ค. 2564
7คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร12 ก.พ. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์3 ก.พ. 2564
9วารสาร ความรู้อินเตอร์เน็ต13 พ.ย. 2563
10วารสาร การเขียนหนังสือราชการ2 พ.ย. 2563
11แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ23 มี.ค. 2563
12แผ่นพับ ก๊าซเรือนกระจก5 มี.ค. 2562

1