ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
16,391
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
49,693
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง4 ม.ค. 2565
2ประกาศ กทจ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล4 ม.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 25658 ก.ย. 2564
6ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์กำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นฯ8 มี.ค. 2564
7ประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง3 ก.พ. 2564
8ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.255814 ม.ค. 2564
9ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2564
10ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.25615 ม.ค. 2564
11แผนการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
12ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเลื่อนระดับ 61 (ใหม่)1 ต.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
15ประกาศ หลักเกณฑ์โบนัส 5827 ก.พ. 2558

1