ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,771
ปีนี้
19,291
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
32,000
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์กำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นฯ8 มี.ค. 2564
2ประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง3 ก.พ. 2564
3ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.255814 ม.ค. 2564
4ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2564
5ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.25615 ม.ค. 2564
6ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเลื่อนระดับ 61 (ใหม่)1 ต.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
9ประกาศ หลักเกณฑ์โบนัส 5827 ก.พ. 2558

1