ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
76
เดือนที่แล้ว
1,510
ปีนี้
8,479
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
41,781
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล4 ต.ค. 2564
2แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2)7 ก.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.256629 เม.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.256428 เม.ย. 2564
5การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล2 ต.ค. 2563
7แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564-พ.ศ.25662 ต.ค. 2563
8แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2561 - 256323 มิ.ย. 2563
9แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 25634 ต.ค. 2562
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล4 ต.ค. 2562

1