ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
878
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
878
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
13,587
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55

ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 25624 ต.ค. 2562
2งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25622 ต.ค. 2562
3งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 25611 เม.ย. 2562
4รายงานผลการจัดเก็บภาษี ประจำปี 25611 ต.ค. 2561
5งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 25611 ต.ค. 2561
6งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ปี 25621 ต.ค. 2561

1