ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,771
ปีนี้
19,291
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
32,000
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
2คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง3 ก.พ. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ13 ม.ค. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ11 ม.ค. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย11 ม.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์6 ม.ค. 2563
7คู่มือการเลื่่อนและแต่งตั้้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น6 ม.ค. 2563
8คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล6 ม.ค. 2563
9คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน6 ม.ค. 2563
10คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ6 ม.ค. 2563
11คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร6 ม.ค. 2563

1