ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621 พ.ย. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต3 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25609 ก.พ. 2564
4คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง3 ก.พ. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ13 ม.ค. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ11 ม.ค. 2564
7คู่มือการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย11 ม.ค. 2564
8คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์6 ม.ค. 2563
9คู่มือการเลื่่อนและแต่งตั้้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น6 ม.ค. 2563
10คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล6 ม.ค. 2563
11คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน6 ม.ค. 2563
12คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการ6 ม.ค. 2563
13คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากร6 ม.ค. 2563

1