ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2564
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
4การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม7 พ.ค. 2563
6แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 เม.ย. 2563
7การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
8แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 พ.ค. 2562
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
12คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 มี.ค. 2562
13ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 256130 ก.ย. 2561
14การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน28 ก.ย. 2561
15รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 256125 ก.ย. 2561
16แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 ม.ค. 2561
17แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564)30 ก.ย. 2560

1