ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
958
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
958
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
13,667
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
2การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม7 พ.ค. 2563
4แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 เม.ย. 2563
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
6แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 พ.ค. 2562
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
9คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 มี.ค. 2562
10ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 256130 ก.ย. 2561
11การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน28 ก.ย. 2561
12รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 256125 ก.ย. 2561
13แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 ม.ค. 2561
14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564)30 ก.ย. 2560

1