ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
2,836
เดือนที่แล้ว
2,478
ปีนี้
16,391
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
49,693
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25656 ต.ค. 2564
2แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 25645 ต.ค. 2564
3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2564
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไืทร7 ก.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25641 มิ.ย. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
10การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม7 พ.ค. 2563
12แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 เม.ย. 2563
13การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
14แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 พ.ค. 2562
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
18คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 มี.ค. 2562
19ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 256130 ก.ย. 2561
20การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน28 ก.ย. 2561

12  >> >|