ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,478
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,861
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,861
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
2การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม7 พ.ค. 2563
4แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 เม.ย. 2563
5การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
6แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 พ.ค. 2562
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
9คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 มี.ค. 2562
10ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 256130 ก.ย. 2561
11การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน28 ก.ย. 2561
12รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 256125 ก.ย. 2561
13แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต26 ม.ค. 2561
14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564)30 ก.ย. 2560

1