ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223

ลำดับรายการวันที่
1ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร24 มิ.ย. 2563
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254012 มิ.ย. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินฯลฯ พ.ศ.255312 มิ.ย. 2563
4พระราชภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253512 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.25427 พ.ค. 2563
8พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 พ.ค. 2563

1