ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,662
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,662
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

ลำดับรายการวันที่
1ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร24 มิ.ย. 2563
2พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254012 มิ.ย. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินฯลฯ พ.ศ.255312 มิ.ย. 2563
4พระราชภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256212 มิ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252212 มิ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253512 มิ.ย. 2563
7พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.25427 พ.ค. 2563
8พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 พ.ค. 2563

1