ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
958
เดือนที่แล้ว
1,239
ปีนี้
958
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
13,667
ไอพี ของคุณ
3.239.40.250

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 256415 ธ.ค. 2563
2คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต้งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 4 ก.ย. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3 ก.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอนพนักงานกรณีเกษียณอายุราชการ3 ก.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา3 ก.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)1 ก.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอนพนักงาน22 พ.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน20 เม.ย. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ2 มี.ค. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล2 มี.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 256325 ต.ค. 2562
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์ช่วยเหลือทำหน้าที่ปฏิบัติเวลานอกราชการ6 ก.ย. 2562
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์ช่วยเหลือทำหน้าที่ปฏิบัติงานวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์4 ก.ย. 2562
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี18 มิ.ย. 2562
20ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร3 มิ.ย. 2562

123  >> >|