ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรเป็นการชั่วคราว23 ก.พ. 2565
2คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจและพนักงานเก็บภาษี15 ต.ค. 2564
3คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย15 ต.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 256414 ต.ค. 2564
5คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลจากกรมที่ดิน11 ต.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง จัดตั้ง "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน" เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร27 ก.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 256421 พ.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี18 พ.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 256415 ธ.ค. 2563
10คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต้งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน1 ต.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 4 ก.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3 ก.ย. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอนพนักงานกรณีเกษียณอายุราชการ3 ก.ย. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา3 ก.ย. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)1 ก.ย. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563

123  >> >|