ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,400
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
15,178
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
27,887
ไอพี ของคุณ
3.83.187.254

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลจากกรมที่ดิน11 ต.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง จัดตั้ง "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน" เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร27 ก.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี18 พ.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 256415 ธ.ค. 2563
5คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต้งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 4 ก.ย. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3 ก.ย. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอนพนักงานกรณีเกษียณอายุราชการ3 ก.ย. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา3 ก.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย)1 ก.ย. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน23 มิ.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอนพนักงาน22 พ.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน20 เม.ย. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ2 มี.ค. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล2 มี.ค. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 256325 ต.ค. 2562
20ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำศูนย์ช่วยเหลือทำหน้าที่ปฏิบัติเวลานอกราชการ6 ก.ย. 2562

123  >> >|