ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย1 พ.ย. 2564
2คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 พ.ย. 2564
3การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ค. 2558
4การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ย. 2557
5การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
6การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
7การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
8การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง11 ก.ย. 2557
9การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
10การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
11การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
12การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
13การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
14การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
15การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
16การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
17การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน10 ก.ย. 2557
18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
19การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
20การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 ก.ค. 2557

12  >> >|