ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,336
ปีนี้
2,992
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
15,701
ไอพี ของคุณ
18.210.12.229

ลำดับรายการวันที่
1การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ค. 2558
2ขออนุมัติราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 10 โครงการ19 มิ.ย. 2558
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ย. 2557
4การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
5การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
6การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
7การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง11 ก.ย. 2557
8การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
9การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
10การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
11การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
12การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
13การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
14การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
15การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
16การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน10 ก.ย. 2557
17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
19การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 ก.ค. 2557
20การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2223 ก.ค. 2557

12  >> >|