ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
56
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,771
ปีนี้
19,291
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
32,000
ไอพี ของคุณ
54.165.57.161

ลำดับรายการวันที่
1การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ค. 2558
2การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ย. 2557
3การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
4การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
5การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
6การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง11 ก.ย. 2557
7การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
8การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
9การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
10การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
11การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
12การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
13การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
14การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
15การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน10 ก.ย. 2557
16การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
18การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 ก.ค. 2557
19การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2223 ก.ค. 2557
20การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง23 ก.ค. 2557

12  >> >|