ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,279
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,662
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,662
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

ลำดับรายการวันที่
1การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ค. 2558
2ขออนุมัติราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 10 โครงการ19 มิ.ย. 2558
3การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ย. 2557
4การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
5การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
6การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
7การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง11 ก.ย. 2557
8การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
9การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
10การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
11การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
12การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
13การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
14การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
15การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
16การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน10 ก.ย. 2557
17การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
18การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
19การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ23 ก.ค. 2557
20การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2223 ก.ค. 2557

12  >> >|