ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,432
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,432
ไอพี ของคุณ
3.224.127.143

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256326 ก.ย. 2562
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
6คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท12 มิ.ย. 2562
7เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25614 ม.ค. 2562
8เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ก.ย. 2561
9เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25603 ม.ค. 2561
10เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25595 ม.ค. 2560
11เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25586 ม.ค. 2559
12เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจำกัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงานโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.25589 ก.ย. 2558
13เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25575 ม.ค. 2558
14เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องตลาด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 25577 ก.ย. 2557
15ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 (2)1 ต.ค. 2555

1