ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,400
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
15,178
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
27,887
ไอพี ของคุณ
3.83.187.254

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2563
2เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256326 ก.ย. 2562
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
7คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท12 มิ.ย. 2562
8เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25614 ม.ค. 2562
9เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ก.ย. 2561
10เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25603 ม.ค. 2561
11เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25595 ม.ค. 2560
12เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25586 ม.ค. 2559
13เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจำกัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงานโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.25589 ก.ย. 2558
14เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25575 ม.ค. 2558
15เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องตลาด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 25577 ก.ย. 2557
16ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 (2)1 ต.ค. 2555

1