ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
1,311
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,694
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,694
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร แต่โบราณมาบ้านโพธิ์ไทรมีต้นโพธิ์ไทรเยอะมากและคนย้ายมาก่อตั้งบ้านคือขุนโพธิ์ไทร เป็นกำนันตำบลคนแรกจึงตั้งเป็นตำบลโพธิ์ไทร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำมูล ลำโดมใหญ่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และป่าไม้เบญจ พรรณซึ่งเป็นที่สาธารณะ จึงเป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงเรียกว่า ตำบลโพธิ์ไทร สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในลำดับที่ 3566 โดยยกฐานะจากสภาตำบลโพธิ์ไทรเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ 9 บ้านสนามชัย ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 มีระยะทางจากอำเภอพิบูลมังสาหาร ถึงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประมาณ 3 กิโลเมตร จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556