ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,020
เดือนที่แล้ว
1,800
ปีนี้
8,990
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
21,699
ไอพี ของคุณ
34.228.52.223
นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

นางสาวพิมพา สืบสมาน
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

นายกฤตัชญ์พงค์ ช่วยรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางไพริน พรหมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจีรวรรณ แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอรรถกรณ์ สีทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ