ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
1,400
เดือนที่แล้ว
1,937
ปีนี้
15,178
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
27,887
ไอพี ของคุณ
3.83.187.254

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10  สิงหาคม  2563  ณ  กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6 (ร้อย.ช.1)   มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

08 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรมการตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 มิถุนายน 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุไฟไหม้โรงงานสกอร์,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนบ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 มีไฟไหม้ทุ่งนาลามเข้าโรงงานสกอร์ซึ่งเป็นโรงงานเก่าที่ผลิตรองเท้าทำให้บริเวณรอบโรงงานซึ่งเป็นดงหญ้าแห้งทำให้เกิดไฟง่ายแต่โรงงานได้รับความเสียหายเล็กน้อย

22 เมษายน 2563

กิจกรรมการตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันอัคคีภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
12 มีนาคม 2563

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  เขื่อนลำโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

10 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
17 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
14 มิถุนายน 2562

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้าง, พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

12 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 มีนาคม 2562

ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิ์ไทร

11 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)