ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด




line

youtube

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,227
เดือนที่แล้ว
1,083
ปีนี้
13,068
ปีที่แล้ว
12,709
ทั้งหมด
25,777
ไอพี ของคุณ
34.239.160.86

โคงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตตำบลโพธิ์ไทร  ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

"กิจกรรมการฝึกทักษะการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการทำอาหารการเสริมโคกระบือ"

วันที่  29 กรกฎาคม  2564

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

29 กรกฎาคม 2564

โครงการช่วยเหลือซ่อมเเซมบ้านผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันอังคารที่ 22 ธันวามคม พ.ศ.2563

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ดำเนินกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือซ่อมเเซมบ้านผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสุทธิพงค์  เเสนทวีสุข  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร   เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เเละผู้นำชุมชน

ร่วมเป็นเกียรติ มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส  รายนาม  นายกงสุน ตู้ทอง บ้านสร้างเเก้วหมู่ที่ 10  ในครั้งนี้

 

22 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพผู้สุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นายสุทธิพงค์ เเสนทวีสุข เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

เเละได้รับความอนุเคราะห์ บุคลากร จาก โรงพยาบาลพิบูลมังสาร เป็นวิทยากร ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูเเลสุขภาพเเละการออกกำลังกายด้วยตนเองได้

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สามารถเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัยเเละมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในกาใช้ยาสามัญประจำบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุ จากโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

18 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 นำโดยท่านรองปลัดพิมพา สืบสมาน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 19 หมู่บ้าน ประชุมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ( กปน.)

18 ธันวาคม 2563

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คนโพธิ์ไทรบ่มีขี้โผ่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ รพ.สต.ท่าช้าง, รพ.สต.สร้างแก้ว, อสม. ประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คนโพธิ์ไทรบ่มีขี้โผ่น ภายใต้โครงการ คนพิบูลบ่มีขี้โผ่น ณ บริเวณลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

14 ธันวาคม 2563

ประชุมประชาคมพิจารณายกร่างธรรมนูญหมู่บ้าน/ตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

 นำโดยท่านนายกเทศมนตรีนายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประชุมประชาคมพิจารณายกร่างธรรมนูญหมู่บ้าน/ตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับ รพ.สต.ท่าช้าง,รพ.สต.สร้างแก้ว ผู้นำชุมชน ประชาชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563

08 ธันวาคม 2563

ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ

07 ธันวาคม 2563

งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 157 ปี เมืองพิบูลมังสาหาร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เข้าร่วมงานรำบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 157 ปี เมืองพิบูลมังสาหาร ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์

06 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรออกตรวจเยี่ยม ผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ งานสาธารสุข เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยท่านปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ได้ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม ผู้ด้อยโอกาส นายคำพล บุดดาหล บ้านวังเเคน หมูที่ 7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อรับการดูเเลช่วยเหลือต่อไป

24 พฤศจิกายน 2563

การประชุมร่างธรรมนูญหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร โดยนายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข นายกเทศมนตรี ได้จัดประชุมร่างธรรมนูญหมู่บ้าน ตำบลโพธิ์ไทร ณ วัดสนามชัยใหม่ หมู 9 โดยมี พ.จ.อ.ศักรินทร์ เลี่ยมทอง ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายชวน จันทร์เลื่อน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร และผอ.รพสต., ผู้นำชุมชน,และอสม.เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

12 พฤศจิกายน 2563

มอบรถเข็นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาศ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานสาธารณสุขร่วมกับกองสวัสดิการสังคมมอบรถเข็นให้แก่ นายสงบ แพทย์เพียร และรับมอบรถเข็นเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาศต่อไป

11 พฤศจิกายน 2563

งานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง)และรำถวายมือ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

10 พฤศจิกายน 2563

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารสร้างเหรียญหลวงปู่มั่น โดยพระเถราจารย์ เจ้าคณะจังหวัด ประธานสงฆ์ หรือเจ้าอาวาส จาก13 วัด/พื้นที่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอัญเชิญมวลสารประกอบพิธี ณ วัดป่าสนามชัย 

06 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลโพธิ์์ไทรออกเยี่ยม ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ป่วยเเขน ขา อ่อนเเรง เเละผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กองวัสดิการสังคม ร่วมกับ งานสาธารสุข เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างเเก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ได้ออกเยี่ยม ผู้ป่วยเเขนขาอ่อนเเรง 1 ราย  เเละผู้ป่วยติดเตียง  2 ราย เเละดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรับการช่วยเหลือในการต่อไป 

05 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลโพธิ์์ไทรออกเยี่ยมมอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาสคนไ้ร้ที่พึ่งในเขตตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ท่านนายกสุทธิพงค์  เเสนทวีสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของ ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยไร้ที่พึ่ง ในเขตพืนที่ตำบลโพธิ์ไทร

02 พฤศจิกายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (84 รายการ)