ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
line

อพ.สธ.

youtube

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,713
ปีนี้
9,432
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
9,432
ไอพี ของคุณ
3.224.127.143#พลังเยาวชนอาสา ที่เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยงานสังคมในชุมชน  อาสาเป็นผู้ช่วยพิธีกรงานศพ #​สภา​เด็ก​เเละ​เ​ยาว​ชนต​ำ​บล​โพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
20 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารภายในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร

14 กันยายน 2563

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้าน"

21 สิงหาคม 2563

กิจกรรมสร้างการรับรู้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
21 สิงหาคม 2563

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีนำพันธุ์กุ้งก้ามกราม ปล่อยในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 3 จุดได้แก่ บริเวณหนองโจด, หนองว้า, และหนองหมอลำ โดยมีนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปล่อยในครั้งนี้ด้วย

29 กรกฎาคม 2563

พลังจิตอาสาเเห่งความเสียสละ #สภา​เด็ก​เเละ​เ​ยาว​ชนเทศบาล​ต​ำ​บล​โพธิ์ไทร​  ช่วยงานผูกผ้าใน งานศพ  27 ก.ค.2563 วัดสร้างแก้วใต้,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
27 กรกฎาคม 2563

เยาวชนอาสา ช่วยงานผูกผ้าจัดสถานที่มอบไก่ไข่#สถาเด็กเเละเยาวชน​ตำบล​โพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
27 มิถุนายน 2563

สำรวจความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กองสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุขลงพื้นที่สอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรโดยเป็นกลุ่มครอบครัวเปราะบางและครอบครัวที่มีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

19 มิถุนายน 2563

ประชุมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายสุทธิพงค์ แสนทวีสุข นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ได้ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนละ 20,000 บาทซึ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้รับการจัดสรร 19 หมู่บ้าน เป็นเงิน 380,000 บาท

18 มิถุนายน 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
01 มิถุนายน 2563

โครงการวิจัย  แนวทางการสร้างกลไกลการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กองสวัสดิการสังคมได้จัดประชุมโครงการวิจัย แนวทางการสร้างกลไกลการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

27 พฤษภาคม 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้่า ประจำปีงบประมาณ 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานสาธารณสุขจัดอบรมอาสาสมัครโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้่า ประจำปีงบประมาณ 2563

14 พฤษภาคม 2563

เยาวชนอาสา ทำหน้ากากอนามัย สู้ภัยไวรัส COVID 19 ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
28 เมษายน 2563

#พลังเยาวชนอาสา สภา​เด็ก​เเละ​เ​ยาว​ชนเทศบาลต​ำ​บล​โพธิ์ไทร กิจกรรมล้างตลาดชุมชนสร้างแก้ว  ป้องกัน COVID 19    ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
27 เมษายน 2563

ประกาศธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน/ตำบล ควบคุมโรคโควิด 19,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศธรรมนูญสุขภาพหมู่บ้าน/ตำบล ว่าด้วยการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

07 เมษายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)