ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,505
ปีนี้
6,199
ปีที่แล้ว
20,593
ทั้งหมด
39,501
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
โครงการปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์โลก”				,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

“สร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์โลก”

ณ ที่สาธารณประโยชน์หนองโจด ม.9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 

18 พฤษภาคม 2565

โครงการฝึกอาชีพสตรีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพสตรีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ณ ศาลาประชาคม หมูที่16 

26 เมษายน 2565

กิจกรรมเปิดตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลหลักเมืองอำเภอพิบูลมังสาหาร

25 เมษายน 2565

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  งานสาธารณสุข ร่วมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รพ.สต.ท่าช้าง

12 เมษายน 2565

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 12 เมษายน 2565 กองการศึกษาได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

12 เมษายน 2565

โครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ประจำปี 2565 นำโดย นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสาตำบลโพธิ์ไทร ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน ประจำปี 2565 เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ วัดบ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมและช่วยกันทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้า กวาดถนนซึ่งจะทำให้วัดสะอาดสวยงาม เพราะวัดเป็นสถานที่ที่สำคัญ ของชาวพุทธและถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนทั่วไปให้มีสภาพที่ดีขึ้น

06 เมษายน 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีวิทยากรจาก คณะ​พยาบาล​ศาสตร์​มหาวิทยาลัยราชภัฏ​อุบลราชธานีมาให้ความรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็กบ้านสร้างแก้ว​ (หลังเก่า)​ 

21 มีนาคม 2565

การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับฟัง การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2565 รอบคัดเลือก

15 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการแผนชุมชน ระดับตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565 วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมประชาคม เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประชุมประชาคม เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565

28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดได้จัดทำโครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

17 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทร  

  ประจำปีงบประมาณ  2565

ระหว่าง วันที่  23 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแก้ว  เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง

24 ธันวาคม 2564

กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพเกษตร ส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ปูนา ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กิจกรรม  ส่งเสริมอาชึพเกษตร ส่งหมอบพ่อเเม่พันธ์ปูนา ให้แก่เกตรกรในพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร

วันที่ 17 ธันวาคม  พ.ศ.2564

ณ ศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงปูนา  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

17 ธันวาคม 2564

งานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 158 ปี เมืองพิบูลมังสาหาร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

นายอุรัย คืนดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เข้าร่วมกิจกรรมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 158 ปี เมืองพิบูลมังสาหาร วันที่ 6 ธันวาคม 2564 บริเวณอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์(จูมมนี) 

07 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)