ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

1
ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
23 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
28 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.017-007,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.017-007 ตามเอกสารแนบ

28 เมษายน 2566

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.171-007 ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.171-007 สายบ้านสร้างแก้วหมุ่ที่ 6 ถึง นาคลองหมู่ที่ 6 บ้านสร้างแก้ว

24 เมษายน 2566

การประชุมประชาคมการมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การประชุมประชาคมการมีส่วนร่วมในจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566

21 เมษายน 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เพิ่มเติม รายละเอียดตามประกาศ

18 เมษายน 2566

รายงานโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร

04 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

23 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
03 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัอุบลราชธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
01 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเรียนเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

17 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ขอประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (223 รายการ)