ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

นางไพริน พรหมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นางปราณี อินทร์แก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวกัญญา อินทะนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสะอาด แสนทวีสุข
นักวิชาการเงินและบัญชี


นายยุวพล ผาดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นายณัฐรัตน์ ซื่อสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นายกันยา ผาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นายมงคล มาดี
พนักงานจ้างเหมา(กองคลัง)


นางสาวจินาภรณ์ เผ่าหอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานธุรการ)


นางสาวกนกวรรณ นนทการ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายวาสุพล อุชุวิจารย์
พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานแผนที่ภาษี)