ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

นายอรรถกรณ์ สีทา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปิยวัฒน์ กิตติ์์ธนกาญจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวอารีรัตน์ รีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศราวุธ ผลแก้ว
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน


-ตำแหน่งว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายธีรภัทร ทองพิทักษ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายปิยะณัฐ บุญศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายจักรกฤษณ์ กาเผือก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายสิทธิศักดิ์ หลักทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา


-ตำแหน่งว่าง-
พนักงานสูบน้ำบ้านโพธิ์ไทร


-ตำแหน่งว่าง-
พนักงานสูบน้ำบ้านวังแคน


นายพลตรี เต็มดี
พนักงานสูบน้ำบ้านดอนคำมี


นายอังกูล ฟักทอง
พนักงานสูบน้ำบ้านท่าช้าง


นายแสงทอง บุญศรี
พนักงานสูบน้ำบ้านโนนศิลาอ่อน


กิตติศักดิ์ แหนกลาง
คนงานทั่วไป


นายบุญจันทร์ เสาแก้ว
พนักงานสูบน้ำบ้านเดื่อโดม


นายสุพัด พาเรือง
พนักงานสูบน้ำบ้านถิ่นสำราญ


นายณัฐพลฐิชัย อินต๊ะปัญญา
พนักงานสูบน้ำบ้านทรัพย์เจริญ


-ว่าง-
คนงานทั่วไป


นายวิทยา เที่ยงมั่น
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจิราวรรณ แสนทวีสุข
พนักงานจ้างเหมา (ธุรการ)