ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
111
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

นางสิริพร ดีโสม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางชัญญา บุญเอนก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายปพน บุญศรีชนะ
ผุ้ช่วยนักวิชาการการศึกษา


นางกิติยา ทองคง
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางหทัยรัตน์ เชื้อโชติ
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางราตรี พรหมรัตน์
ครู สังกัด ศพด.บ้านถิ่นสำราญ


นางสาววันวิสา น้อยยา
ครู สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวจิมาณิกา บรรเทิง
ครู สังกัด ศพด.บ้านท่าช้าง


นางสาวรจนา สาระปัญญา
ครู สังกัด ศพด.บ้านสร้างแก้ว


นางสาวขวัญชนก รักญาติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร
ครู สังกัด ศพด.บ้านสนามชัย


น.ส.รพีพร ประสานสอน
ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.สนามชัย


นางสาวณปภัช โพธิ์์งาม
คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)


นางสาว รพีพรรณ คุณทรัพย์
ผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาว อรทัย สายคูณ
จ้างเหมา (ดูแลเด็ก)


นางสาวจารุนาท บุญศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางหวานใจ บุตรสุด
แม่บ้าน


นางมลีจันทร์ แพทย์เพียร
แม่บ้าน ศพด.สนามชัย


นางดวงจันทร์ บุญล้ำ
แม่บ้าน ศพด.ท่าช้าง


นางประสงค์ หลักทอง
แม่บ้าน ศพด ถิ่นสำราญ