ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

นายโอริส โพธิพิมพ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวจุรียา พารัตน์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสุภาณี ผลดำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอนุสรา จำปาวัลย์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายจันทร์ทวี แท่งหิน
คนงานทั่วไป


นายทินไท บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวสุวนันท์ พลศรี
พนักงานจ้างเหมา