ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
117
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

1
กิจกรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมรายได้การพัฒนาอาชีพ  ผู้สูงอายุในเขตตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2566,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กิจกรรมโครงการสนับสนุนส่งเสริมรายได้การพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในเขตตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.2566 ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุ

25 เมษายน 2566

โครงการอบรมจัดเตรียมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังอุบลราชธานี ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการอบรมจัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   

ระหว่าง วันจันทร์ที่  29 พศจิกายน   ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564

 ตามวัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การใช้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.เพื่ออำนวยความสดวกให้ผู้สูงอายุ ได้รับบริการที่ดีจากเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

3.เพื่อลดขั้นตอนการให้บรอการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4.เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

02 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมจัดเตรียมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังอุบลราชธานี ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

โครงการอบรมจัดเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ ในปีถัดไป ประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   

ระหว่าง วันจันทร์ที่  29 พศจิกายน   ถึง   วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564

 ตามวัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์การใช้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.เพื่ออำนวยความสดวกให้ผู้สูงอายุ ได้รับบริการที่ดีจากเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

3.เพื่อลดขั้นตอนการให้บรอการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4.เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

02 ธันวาคม 2564

โครงการ​สนับสนุน​ส่งเสริม​รายได้​การพัฒนา​ผู้สูงอายุ​ต​ำ​บล​โพธิ์ไทร​ประ​จ​ำ​ปีงบประมาณ​2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลโพธิ์ไทร ดำเนินกิจกรรมโครงการ​สนับสนุน​ส่งเสริม​รายได้​การพัฒนา​ผู้สูงอายุ​ต​ำ​บล​โพธิ์ไทร​ประ​จ​ำ​ปีงบประมาณ​2563 "การทำไม้กวาดก้านมะพร้าวเเละการทำพัดด้วยเส้นพลาสติก" ระหว่างวันที่ 27 -​28 ส.ค.2563
ณ.ห้องประชุม​เทศบาล​หลัง​เก่า

27 สิงหาคม 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2562,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
12 ตุลาคม 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)