ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

1
โครงการอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

04 สิงหาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุไฟไหม้ฟาร์มเลี้ยงไก่ บ้านสนามชัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งมีเหตุไฟไหม้ฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสนามชัย และได้ประสานขอกำลังสนับสนุนจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

10 มีนาคม 2565

โครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่, และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของ ตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม และศักยภาพของผู้นำชุมชน, พนักงานเจ้าหน้าที่, และอปพร. ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป

15 กุมภาพันธ์ 2565

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เขื่อนลำโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

10 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10  สิงหาคม  2563  ณ  กองร้อยทหารช่างที่ 1 กองพันทหารช่างที่ 6 (ร้อย.ช.1)   มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

08 สิงหาคม 2563

ภาพกิจกรรมการตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 มิถุนายน 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุไฟไหม้โรงงานสกอร์,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนบ้านสนามชัย หมู่ที่ 9 มีไฟไหม้ทุ่งนาลามเข้าโรงงานสกอร์ซึ่งเป็นโรงงานเก่าที่ผลิตรองเท้าทำให้บริเวณรอบโรงงานซึ่งเป็นดงหญ้าแห้งทำให้เกิดไฟง่ายแต่โรงงานได้รับความเสียหายเล็กน้อย

22 เมษายน 2563

กิจกรรมการตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าในสำนักนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรเพื่อป้องกันอัคคีภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
12 มีนาคม 2563

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย),เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอุทกภัย) เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.  ณ  เขื่อนลำโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

10 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
17 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ วิธีเอาตัวรอดจากวาตภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
14 มิถุนายน 2562

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

การซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้าง, พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

12 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ หลักในการป้องกันอัคคีภัย 5 ประการ,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th
05 มีนาคม 2562

ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิ์ไทร,เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร,phocaipiboon.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลโพธิ์ไทร

11 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (14 รายการ)