ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลโพธิ์ไทร

 

ครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตำบลโพธิ์ไทร ปี 2566 

"กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ คนโพธิ์ไทร ตุ้มโฮม ฮักเเพง แบ่งปัน"

 

- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดเเย้งให้กับประชาชนเเละหน่วยงานในเขตตำบลโพธิ์ไทร

-เพื่อชี้เเจงทำความเข้าใจ สร้างทัศนคติ และจิตสำนนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมสมานฉันท์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานในชุมชม

-เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่งคง


 
20 ธันวาคม 2565