ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค)24 มี.ค. 2565
2ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค)17 มี.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201910 มี.ค. 2565
4ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (การแจกถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภค)10 มี.ค. 2565
5รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/256420 ก.ค. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์)14 ก.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคระบาดสัตว์)5 ก.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)5 ก.ค. 2564
9รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/256410 มิ.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน25 พ.ค. 2564

1