ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1แบบฟอร์ม คำร้องขอเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน ภดส 927 พ.ค. 2565
2คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีป้าย1 พ.ย. 2564
3คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 พ.ย. 2564
4การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ค. 2558
5การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่14 ก.ย. 2557
6การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
7การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
8การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)11 ก.ย. 2557
9การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง11 ก.ย. 2557
10การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน11 ก.ย. 2557
11การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
12การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ11 ก.ย. 2557
13การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
14การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
15การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
16การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
17การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน (ส่วนภูมิภาค)11 ก.ย. 2557
18การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน10 ก.ย. 2557
19การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557
20การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)10 ก.ย. 2557

1 2   >>  >|