ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
2เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25656 ต.ค. 2564
3เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.25645 ต.ค. 2563
4เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256326 ก.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.25629 ก.ย. 2562
9คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท12 มิ.ย. 2562
10เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25614 ม.ค. 2562
11เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ก.ย. 2561
12เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 25603 ม.ค. 2561
13เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25595 ม.ค. 2560
14เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25586 ม.ค. 2559
15เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจำกัดน้ำเสียในอาคารหรือโรงงานโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.25589 ก.ย. 2558
16เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.25575 ม.ค. 2558
17เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องตลาด พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 25577 ก.ย. 2557
18ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556 (2)1 ต.ค. 2555

1