ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน15 พ.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร28 มี.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ก.พ. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล16 ม.ค. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพไทรงาม29 ก.ย. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรเป็นการชั่วคราว23 ก.พ. 2565
7คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจและพนักงานเก็บภาษี15 ต.ค. 2564
8คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย15 ต.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 256414 ต.ค. 2564
10คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลจากกรมที่ดิน11 ต.ค. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง จัดตั้ง "ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน" เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร27 ก.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 256421 พ.ค. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี18 พ.ค. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 256415 ธ.ค. 2563
15คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต้งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีป้าย15 ธ.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน1 ต.ค. 2563
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง30 ก.ย. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง28 ก.ย. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ 4 ก.ย. 2563
20ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น3 ก.ย. 2563

1 2 3 4   >>  >|