ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
4,769
เดือนที่แล้ว
5,044
ปีนี้
36,154
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
96,958
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร28 ก.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย25 ส.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 ก.ค. 2566
4การดำเนินงานเฝ้าระวังกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทร17 ก.ค. 2566
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 มิ.ย. 2566
6ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน15 พ.ค. 2566
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร28 มี.ค. 2566
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ก.พ. 2566
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศตำบลโพธิ์ไทร สมัยที่ 4 ประจำปี 25651 ก.พ. 2566
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล16 ม.ค. 2566
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีคุณภาพต่อคุณภาพการให้บริการประชาชน26 ต.ค. 2565
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่กู้ชีพไทรงาม29 ก.ย. 2565
13ประกาศ การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร25 พ.ค. 2565
14ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงาน25 พ.ค. 2565
15คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล18 พ.ค. 2565
16คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร18 พ.ค. 2565
17คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ12 พ.ค. 2565
18คำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานควบคุมยาสูบ12 พ.ค. 2565
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ปลอดบุหรี่12 พ.ค. 2565
20 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง สั่งปิดสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรเป็นการชั่วคราว23 ก.พ. 2565

1 2 3 4   >>  >|