ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร1 ก.ย. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25656 ต.ค. 2564
3แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 25645 ต.ค. 2564
4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2564
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไืทร7 ก.ย. 2564
6คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256415 มิ.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25641 มิ.ย. 2564
8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 6 เดือน30 เม.ย. 2564
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร รอบ 12 เดือน30 ก.ย. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256312 มิ.ย. 2563
11การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25639 มิ.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม7 พ.ค. 2563
13แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต4 เม.ย. 2563
14การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
15แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต6 ม.ค. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25637 ต.ค. 2562
17ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น1 พ.ค. 2562
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 25621 พ.ค. 2562
19คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน15 มี.ค. 2562
20ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 256130 ก.ย. 2561

1 2   >>  >|