ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
345
เดือนที่แล้ว
4,695
ปีนี้
17,909
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
78,713
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149

ลำดับรายการวันที่
1การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 256624 ต.ค. 2565
2การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256618 ต.ค. 2565
3การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256618 ต.ค. 2565
4การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 256612 ต.ค. 2565
5การบรรจุแต่งตั้งและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25667 ต.ค. 2565
6ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง4 ม.ค. 2565
7ประกาศ กทจ.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล4 ม.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 25658 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 25658 ก.ย. 2564
11ประกาศ ก.ท.จ.หลักเกณฑ์กำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นฯ8 มี.ค. 2564
12ประกาศ ก.ท.จ.อุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง3 ก.พ. 2564
13ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.255814 ม.ค. 2564
14ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2564
15ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ พ.ศ.25615 ม.ค. 2564
16แผนการพัฒนาเทศบาลของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.2564-25661 ต.ค. 2563
17ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ การเลื่อนระดับ 61 (ใหม่)1 ต.ค. 2563
18ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
19ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2 มี.ค. 2563
20ประกาศ หลักเกณฑ์โบนัส 5827 ก.พ. 2558

1