ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดตอบสอบถาม 045-210411

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
line

youtube

facebook

จิตอาสา

อาเซียน

อพ.สธ.

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 23/03/2563
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
243
เดือนนี้
4,769
เดือนที่แล้ว
5,044
ปีนี้
36,154
ปีที่แล้ว
27,502
ทั้งหมด
96,958
ไอพี ของคุณ
44.200.117.166

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 25666 ต.ค. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล4 ต.ค. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2)7 ก.ย. 2564
4แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-พ.ศ.256629 เม.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร พ.ศ.256428 เม.ย. 2564
6การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 128 เม.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล2 ต.ค. 2563
8แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564-พ.ศ.25662 ต.ค. 2563
9แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2561 - 256323 มิ.ย. 2563
10แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 25634 ต.ค. 2562
11ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล4 ต.ค. 2562

1